Informatie

Wie moet aanmelden?

Iedereen die voor het schooljaar 2024-2025 wil inschrijven in een Kampenhoutse kleuter- of lagere school:

 • Kinderen geboren in 2022 of vroeger

Ook kinderen geboren in december 2022 die pas starten met school op 1 september 2024 (schooljaar 2024-2025) melden aan.

 • Kinderen die van school willen veranderen

Broers en zussen en kinderen van personeel krijgen voorrang en werden eerder aangemeld in de school zelf. De ouders hoeven niet aan te melden via deze weg.

 

Wanneer aanmelden?

 • Tussen vrijdag  1 maart 2024 (vanaf 10 uur) en vrijdag 22 maart 2024 (tot 16 uur) (= aanmeldingsperiode);
 • Op welke dag of uur je aanmeldt, is niet van belang, zolang het tijdens die periode gebeurt;
 • Als je je kind hebt aangemeld, krijg je op vrijdag 29 maart 2024 een mail met het resultaat;
 • Tussen 2 en 27 mei 2024 kan je je kind inschrijven in de toegewezen school. 

 

Hoe aanmelden?

Registreer je op de pagina "Aanmelden" en vul alle gegevens in.

 • Duid al jouw favoriete scholen aan (minstens 2 scholen). Begin met de school van je eerste keuze, dan je tweede favoriete school, je derde, ... . Hoe meer scholen je aanduidt, hoe meer kans je hebt op een plaats. 
 • De criteria voor toewijzing zijn:
  1. Schoolkeuze;
  2. Afstand school - woonplaats;
  3. Toeval

Hoe verloopt de ordening en de toewijzing van plaatsen?

 1. Eerst worden de kinderen van de voorrangsgroepen.  Dit zijn de kinderen waarvan al een broer of zus ingeschreven is op de school en vervolgens de kinderen waarvan één van de ouders werkt op de school. 
 2. Daarna volgt de ordening van alle andere kinderen.

De aangemelde kinderen worden geordend op basis van hun schoolkeuze.

 • Zijn er voldoende plaatsen op de school van hun eerste keuze? Dan hebben alle kinderen een plaats.
 • Zijn er meer aangemelde kinderen dan er plaats is? Dan geldt het criterium wandelafstand tussen het domicilieadres van het kind en de school.  Pas wanneer kinderen niet kunnen worden toegewezen aan hun school van eerste keuze, wordt gekeken naar de tweede keuze. Het is dus belangrijk dat je meerdere schoolkeuzes opgeeft. Je kan nooit toegewezen worden aan een school waarvoor je niet kiest.
 • Deze werkwijze wordt per school gevolgd voor indicator en niet-indicator leerlingen. Als het gezin een schooltoelage ontvangt en/of als de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs heeft, dan is het kind een indicatorleerling. Voor elke groep worden plaatsen voorbehouden in alle scholen.

Welke scholen zijn er?

Alle scholen die in Kampenhout basisonderwijs organiseren, doen mee. Je vindt ze onder de pagina "Scholen".